Zęby_człowieka Budowa histologicznaedytuj

Gabinet stomatologiczny Gliwice
Wyróżniamy cement pierwotny (inaczej cement włóknisty), nie zawierający komórek, pokrywający ząb pierwotnie, oraz cement wtórny (komórkowy), zawierający cementocyty i cementoblasty, pokrywający korzeń w późniejszym czasie oraz głównie w okolicy otworu wierzchołkowGabinet stomatologiczny Gliwice .